Innowacyjność, Mobilność, Efektywność

Nowe podejście do zarządzania

Generuj i podpisuj umowy na ekranie iPada dzięki podpisowi elektronicznemu.

Umowa podpisana elektronicznie trafia bezpośrednio do księgowości Twojej firmy (lub na wskazany adres e-mail) oraz do kontrahenta.

Księgowość na podstawie elektronicznie przesłanych faktur do umowy rozliczona transakcję. Pieniądze bez opóźnień trafiają na konto kontrahenta.

Zgromadzone w sposób elektroniczny informacje na temat wszystkich transakcji pozwalają na tworzenie bardzo dokładnych raportów oraz analiz.

Skanuj dokumenty i zarządzaj nimi dzięki barkodom (unikalnym kodom kreskowym) lub indywidualnym numerem identyfikacji użytkownika.

Zeskanowany dokument trafia automatycznie do elektronicznego systemu zarządzania dokumentami Twojej firmy i zostaje przekierowany do odpowiednich osób…

… lub bezpośrednio do księgowości.

Księgowość rozlicza transakcję, a pieniądze zostają natychmiast przekazane kontrahentowi.

Elektroniczne gromadzenie danych pozwala na tworzenie szczegółowych raportów i analiz.

Zrób zdjęcie dokumentu za pomocą aplikacji na Twoje urządzenie mobilne i wyslij je do akceptacji przełożonego.

Przełożony za pomocą smartfona akceptuje dokumenty, po czym pieniądze spływają bezpośrednio na Twoje konto.

Na końcu możesz wygenerować raporty, analizy i statystyki dotyczące poniesionych wydatków.

Stwórz elektroniczną bazę wszystkich dokumentów.

Z łatwością generuj raporty, wykresy i statystyki.

Zbierz wszystkie skomplikowane procedury oraz przepisy prawa w jednej prostej aplikacji mobilnej, która krok po kroku wytłumaczy pracownikowi w jaki sposób powinien postepować w danej sytuacji.

Aplikacja w intuicyjny i sprawny sposób przekazuje sposoby postępowania w firmie. Stanowi nawigację pracownika po wszelkich procesach funkcjonujących w firmie, a także pozwala uniknąć nieporozumień i błędów.

Innowacyjność

Konsorcjum ONE Universe prezentuje pierwszą i jedyną na polskim rynku mobilną platformę B2B, która dzięki swojej zaawansowanej technologii oraz intuicyjnemu środowisku rewolucjonizuje obszar zarządzania przedsiębiorstwem, jego procesami, a także dokumentami w czasie rzeczywitym, oferując bezprecedensowe podejście do biznesu zarówno dla małych firm jak i największych korporacji na świecie.

Funkcjonalność

Poszczególne obszary funkcjonalne systemu wiernie odzwierciedlają i usprawniają realizację strategii biznesowej przedsiębiorstwa. Użytkownicy Platformy ONE mają dostęp do zawsze aktualnych danych o stopniu zaawansowania i przebiegu procesów, a rozbudowane mechanizmy automatycznych i inteligentnych narzędzi analiz i raportowania skutecznie wspierają podejmowanie trafnych decyzji.

Elastyczność

Platforma ONE doskonale sprawdza się w przedsiębiorstwach o zróżnicowanej wielkości, strukturze organizacyjnej i w każdej branży. Zakres funkcjonalny wdrożenia systemu to efekt zaawansowanej analizy potrzeb i strategicznych procesów firmy, przeprowadzanej wspólnie z Klientem.

Integracja

Platforma ONE jest rozwiązaniem otwartym na integrację z dowolnym istniejącym w przedsiębiorstwie systemem CRM (Customer Relationship Management), ERP (Enterpise Resource Planning), BPM (Business Process Management), HR (Human Resources), E-Commerce, Business Intelligence, itp. oraz implementację na wszystkich urządzeniach mobilnych.

Użyteczność

Platforma ONE to przyjazne środowisko pracy i intuicyjny interfejs, ułatwiające sprawną realizację codziennych zadań.

Platforma one

mobilne biuro w zasięgu ręki

Modernizuje podejście do pracy, wynosząc ją poza standardowe miejsce i czas służbowej aktywności

Daje możliwość tworzenia, obiegu i archiwizacji dokumentów służbowych za pomocą urządzeń mobilnych.

Eliminuje tradycyjne i czasochłonne skanowanie faktur, zastępując je zdjęciem jednego lub wielu dokumentów, wykonywanym kamerą smartfonu lub tabletu.

Automatyzuje wprowadzanie danych, wykorzystując technologię optycznego rozpoznawania znaków – wyodrębnia ze sfotografowanego dokumentu kluczowe dane.

Eksportuje dokumenty z urządzenia mobilnego bezpośrednio do systemów, przekazując je automatycznie do akceptacji, opinii lub płatności.

Posługując się e-podpisem umożliwia elektroniczne tworzenie i podpisywanie umów z kontrahentami na urządzeniach mobilnych.

Minimalizuje czas obiegu i akceptacji dokumentóworaz otwiera drogę do efektywnego zarządzania finansami, personelem, administracją, sprzedażą i logistyką firmy.

Optymalizuje i automatyzuje procesy dostępu do danych na zdefiniowanych poziomach, zwiększa wydajność przedsiębiorstwa i kontroluje jego koszty.

Optymalizacja czasu pracy

mobilność i wydajność

Zrewolucjonizuj styl pracy – zarządzaj firmą i pracuj bez komputera, laptopa. Poza biurem i poza domem. Gdziekolwiek jesteś, kiedykolwiek chcesz.

Dzięki efektywnemu wykorzystaniu każdej chwili wszystko, co do tej pory zajmowało wieczory zrób w ciągu dnia – pracuj wydajniej, żyj wygodniej i odpoczywaj dłużej.

Rozpocznij pracę na dowolnym komputerze; kontynuuj ją w ciągu dnia na służbowym laptopie lub urządzeniu mobilnym; podpisuj umowy z kontrahentami poza biurem – na smartfonie lub tablecie; realizuj bieżące zadania podczas podróży.

Zrób zdjęcia dokumentów służbowych smartfonem lub tabletem i automatycznie wprowadzaj je do systemu bez tradycyjnego skanowania.

Eksportuj dokumenty z urządzenia mobilnego bezpośrednio do akceptacji przełożonych w systemie – skracaj czas ich obiegu, kontroluj ich status, eliminuj błędy.podczas podróży.

Zastosowanie nowych technologii

e-podpis

Wykorzystaj Mobilny Podpis Elektroniczny – podpisuj umowy z kontrahentami na tablecie, stosując mobilną identyfikację i uwierzytelnienie klienta za pomocą generowanego SMS’em kodu PIN.

Zatwierdzaj na smartfonie kontrakty i dokumenty, przygotowane przez Twoich pracowników.

W razie potrzeby wydrukuj i archiwizuj umowę w sposób tradycyjny wraz ze złożonymi w wersji elektronicznej podpisami.

Zarządzaj bazą kontrahentów, z którymi wpółpracujesz.

Eliminuj nadużycia i korzystaj z gotowych szablonów zweryfikowanych prawnie umów, obejmujących poszczególne obszary aktywności firmy.

Kontrola nad procesami

analiza danych i raportowanie

Zdalnie monitoruj i zarządzaj płatnościami, sprzedażą, administracją, kadrą i zasobami firmy.

Likwiduj ograniczenia operacyjne, kontroluj, centralizuj i optymalizuj procesy biznesowe.

Skróć  czas realizacji każdej procedury, przyspiesz akceptację jej odstępstw.

Redukuj opóźnienia i zaległości, dzięki kontroli statusu zadań i automatycznym przypomnieniom.

Eliminuj manualne wprowadzanie danych, usprawnij ich analizę i raportowanie.

Zapewnij poszanowanie międzynarodowych, krajowych regulacji prawnych i podatkowych, jak również zasad wewnętrznej polityki przedsiębiorstwa.

Definiuj poziomy dostępu do zasobów firmy / danych.

Zwiększ wydajność i zredykuj koszty operacyjne przedsiębiorstwa.

Pomnóż sprzedaż oraz udział w rynku.

Popraw jakość obsługi klientów i relacje z nimi dzięki właściwemu zarządzaniu projektami i terminowym płatnościom.

Oczyść biuro z dokumentów drukowanych na papierze - zminimalizuj proces ich obiegu oraz ogranicz ich klasyfikację i archiwizację do „wirtualnej koperty” - oszczędzaj przestrzeń i szanuj środowisko.

Skomplikowaną eksploatację dostępnych na rynku systemów zastąp przejrzystym i intuicyjnym w obsłudze interfejsem nowoczesnej Platformy ONE.

Miej pewność, że Twoje nowe narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem gwarantuje zwrot z inwestycji.

Popularność urządzeń mobilnych

Dane z rynku smartfonów pokazują zwiększający się trend w wykorzystywaniu tego typu urządzeń do celów prywatnych. Obecnie ponad 70% społaczeństwa korzysta z urządzeń mobilnych w swoim życiu codziennym. Smartfony oraz tablety nie są jednak wykorzystywane na szeroką skalę do celów służbowych. W roku 2014 tylko 6% polskich przedsiębiorstw wykorzystywało urządzenia mobilne w pracy.

Smartfon - cele prywatne
Smartfon - cele służbowe
Tablet - cele prywatne
Tablet - cele służbowe
Smartfon - cele prywatne
Smartfon - cele służbowe
Tablet - cele prywatne
Tablet - cele służbowe
Smartfon - cele prywatne
Smartfon - cele służbowe
Tablet - cele prywatne
Tablet - cele służbowe

Efektywność, a wykorzystanie urządzeń mobilnych

Wykorzystanie urzadzeń mobilnych oraz elektroniczne zarządzanie procesami zwiększa efektywność przedsiębiorstwa o ponad 70%, redukując przy tym koszty oraz czas pracy.

Aplikacje mobilne redukują czas akceptacji poszczególnych procesów w przedsiębiorstwie o około 42%, zwiększając tym samym szybkość podejmowanych decyzji i efektywność firmy.

Platforma ONE poprzez mobilność, funkcjonalność i elastyczność pozwala zoptymalizować czas pracy poszczególnych jednostek oraz redukuje koszty działności w mikro oraz makroskali.

Kontrola nad procesami

Platforma ONE za pomocą swoich narzędzi oferuje wzrost kontroli procesów biznesowych, a także podnosi stopień zgodności działań poszczególnych pracowników z wewnętrznymi procedurami oraz prawem.

Elektroniczne zarządzanie dokumentami usprawnia kontrolę nad wszystkimi obszarami działaności przedsiębiorstwa oraz pozwala na dostosowanie procesów firmy do wymagań i oczekiwań osób nią zarządzających, przez co działania inne niż określone w procedurach lub niezgodne z prawem zostają zminimalizowane.

Analiza, raportowanie i zwiększenie kontroli

Platforma ONE stwarza możliwość gromadzenia wszystkich dokumentów w sposób elektroniczny, w jednej zintegrowanej bazie danych. Posiadanie tak uporządkowanej struktury przepływu dokumentów pozwala na tworzenie zróżnicowanych raportów i analiz, które dają rzeczywisty obraz funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także zwiększają kontrolę nad przedsiębiorstwem.

Manage different!

ONE Universe Sp. z o. o.
Grójecka 214/185
02-390 Warszawa

www.oneuniverse.it
E: biuro@oneuniverse.it
M: +48 733 122 955

Manage different!

ONE Universe Sp. z o. o.
Grójecka 214/185
02-390 Warszawa

www.oneuniverse.it
E: biuro@oneuniverse.it
M: +48 733 122 955